Copyright © 2010 by Biuro Tłumaczeń Marzena Becker 20,00 Euro 22,00 Euro 20,00 Euro 16,00 Euro 22,00 Euro Język łączy - zakres moich usług ! Moje biuro przejmuje wszelkiego rodzaju zlecenia na przekłady pisemne tekstów i tłumaczenia ustne w języku polskim i niemieckim w zakresie: * ekonomii * prawa * administracji * medycyny * techniki * klient prywatny Przekładam teksty i tłumaczę ustnie z języka polskiego na niemiecki i z języka niemieckiego na polski. Szybko! Rzetelnie! Zgodnie z treścią oryginału! Jako że urodziłam i wychowałam się w Polsce, gdzie również studiowałam a od ponad 20 lat żyję w Niemczech, swobodnie posługuję się terminologią specyfistyczną dla obu języków i dostrzegam subtelne różnice w obu tych językach. Uczestniczę jako tłumacz w rozprawach sądowych, czynność ta wymaga szczególnej umiejętności tłumaczenia symultanicznego. W związku z moim długoletnim doświadczeniem w zawodzie tłumacza, połączonym  ze ścisłą współpracą z organami wymiaru sprawiedliwości posiadam ugruntowane i solidne znajomości języka prawniczego w obu językach. Tłumaczę: * teksty w zakresie ekonomii, prawa, medycyny, techniki, i marketingu. * akta (np. akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu, świadectwa chrztu,    świadectwa szkolne itd.) * korespondecję prywatną (listy, pisma, inseraty, podania ,broszury, ulotki itd.) Wynagrodzenie za pisemne tłumaczenia tekstów obliczam na podstawie liczby linijek w tekście (włącznie ze spacjami). Wysokość tego wynagrodzenia uzależnione jest od stopnia trudności i kompleksowości  danego tekstu. Proste teksty kalkulowane są kwotą 0,80 Euro za linijkę natomiast teksty zawiłe, zawierające w przeważającej części terminologię fachową liczone są kwotą od 1,20 Euro za linijkę. Poniżej przykłady cen dla tłumaczeń standardowych. Rodzaj aktu Cena z doliczeniem podatku obrotowego Skrócony akt urodzenia Skrócony akt małżeństwa Usługi związane z tłumaczeniem ustnym liczone są stawką godzinną.   Zlecenia kilkudniowe lub wyjątkowo obszerne kalkulowane są indywidualnie.  Profesjonalna pomoc w zakresie tłumaczeń ustnych i przekładów tekstów z języka niemieckiego na polski i z języka polskiego na niemiecki Świadectwo chrztu Świadectwo maturalne Skrócony akt zgonu Start O nas Kontakt Impressum Usługi Referencje